Project Description

Share this

AdPine opsætter og sælger Beacon Whitelabel løsninger.

Project Details

Client AdPine®
Date July 01, 2015
Categories Beacon, Branding, Push Ads
TESTDRIVE PANEL

AdPine åbner op for nye 2-vejs kommunikationskanaler påtværs af platforme og muliggørelsen af interaktion med digitale nodepoints i den fysiske verden, som skal give kunden ét login, til én app, til uendelige muligheder, og dermed gøre det muligt at kickstarte og gøre virksomheder i stand til at opnå en massiv værditilførsel, ved at inddrage deres kunder i en langt større grad, lade kunderne hente og modtage mere relevante, målrettede og specifikke beskeder, informationer, ex. : Tilbud og kampagner, i relation til omkringværende emner, f.eks. tøjbutikker, gør tøjet levende og lad tøjet “snakke” til kunderne, forbind virksomheden direkte til kunden - altid, helt ned til 10cm fra selve produktet, på en given lokation, hvis kunden ønsker det.


AdPine ønsker at starte med fysiske butikker som 1.ste prioritet. At få forretningerne til at engagere sig med sine kunder og fange deres opmærksomhed i det offentlige fysiske rum, indendørs, men også udendørs, ved hjælp af nye teknologier, selvudviklede og propitiære marketings- og administrationsværktøjer, målrettet et markede med nedgang og dyre marketingsbudgetter pga. ulige og unfair hård konkurrence fra det virtuelle universe i form af Online Webshops etc.


Dette problem vil AdPine prøve sine kræfter af med at løse, der vil kunne blive til en helt ny digital oplevelse, med uendelige muligheder, ved at tilbyde multi-channel integration og multi-device virksomhedsprofiler, og efter eget valgt med tilhørende opsætning af batteri-venlige AdPines ( BLE. 4.0 sendere ) + Wifi Fleet Networks i panelDrive® Framework, så offline reklamer, nu kan pushes direkte ud til kunder i nærheden, modtaget i den mest simplificerede app og system arkitektur, vi endnu selv har set.

Når man tager et koncept som dette i brug, er det vigtigt at have analyse-værktøjer, så man kan følge op på, om ens tiltag for at ramme målgruppen, altid er på sit højeste. Her har AdPine smidt forskellige graf- og monitoreringsværktøjer ind, så virksomheden derved altid kan se, om aktive tiltag, giver den ønskede effekt - hver gang!


Virksomheder vil nu være direkte forbundet til kunder, de vil kunne tage del i denne nye wifi fleet infrastuktur med cloudbeacons ( mere info kan ses på cloudbeacon.dk ) som vil skabe et BIG DATA- netværk forbundet til small data + mikro data-netværker bestående af Wifi + BLE 4.0 + NFC, med den højst tænkelige sikkerhed til dato, så alle enheder altid er forbundet til nettet omkring sig, hvor man her vil kunne forbinde mobile data-pakker.